OZ OBEC BEZ HRANÍC

Posted by pista-st

Cieľom občianskeho združenia Obec bez hraníc je spájať ľudí, ktorí medzi sebou môžu zdieľať spoločné hodnoty, názory a idey za účelom budovania silnej komunity občanov, ktorí sa zaujímajú jeden o druhého, sú občiansky aktívni, záleží im na svojom okolí a pomáhajú si pri tvorbe harmonickej spoločnosti založenej na princípoch pokroku a ľudského dobra. Naša činnosť má za cieľ rozvíjať najmä dobrovoľnícke aktivity, organizovať kultúrno – spoločenské podujatia a participovať na vzdelávacej a osvetovej činnosti.

Tento web používa cookies a žiada vaše osobné údaje, aby zlepšili zážitok z prehliadania.