NESPI-SPIŠ O.Z.

Posted by pista-st

Nespi Spiš je platformou určenou na podporu a rozvoj mládeže v Spišskom regióne. Zameriavame sa na prácu s mladými ľuďmi z rôzneho prostredia, usilujeme sa sprístupňovať vzdelanie a ponúkať možnosti na sebarealizáciu. Tieto naše ambície tvoria dva základné piliere našej činnosti a filozofie: vzdelávací a sociálny. Veriac v rovnosť všetkých ľudí a vážiac si dôstojnosť života, pracujeme na pomoci slabým a snažíme sa o budovanie zdravej spoločnosti, v ktorej má každý miesto, z ktorého je ho vidieť aj počuť. Medzi naše hlavné aktivity patrí vzdelávanie a osveta, šírenie a upevňovanie kritického myslenia, sprístupňovanie a spoznávanie krásy, účasť na umeleckých a kultúrnych podujatiach a činnosti zamerané na praktickú pomoc znevýhodneným. Uvedomujeme si, že spoločnosti sa darí najlepšie, ak sa každý z jej členov môže realizovať v úplnosti svojho tvorivého potenciálu, preto robíme všetko preto, aby sme mu umožnili rásť.

Tento web používa cookies a žiada vaše osobné údaje, aby zlepšili zážitok z prehliadania.