MYMAMY O.Z.

Posted by pista-st

MYMamy o.z. poskytuje krízové poradenstvo ženám, obetiam násilia v párových vzťahoch a ich deťom, venuje sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu a poskytuje krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania. Okrem krízového poradenstva poskytuje aj právnu, psychologickú a terapeutickú pomoc a organizuje a vedie podporné skupiny pre súčasné a bývalé klientky a ženy so záujmom o témy rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia.

Tento web používa cookies a žiada vaše osobné údaje, aby zlepšili zážitok z prehliadania.