DETSKÝ DOMOV SEREĎ

Posted by pista-st

Detský domov v Seredi bol založený v 60.tich rokoch 20.storočia. Po prestavbe hlavnej budovy domova v roku 2003 sú všetky deti ubytované v štyroch samostatných bytoch. V jednej skupine je najviac 10 detí.
V roku 2012 boli dobudované ďalšie dva rodinné domy, v ktorých vznikli dve špecializované skupiny pre deti s duševnými poruchami. Kapacita každej z daných skupín je 7 detí. V danom roku vznikli aj dva byty pre mladých dospelých, ktoré slúžia na podporu osamostatňovania. V bytoch môžu byť deti do 25 rokov za predpokladu, že študujú alebo pracujú. V súčasnosti detský domov môže poskytnúť celkovo starostlivosť 82 deťom prostredníctvom 57 zamestnancov.
Rozhodli sme sa, že detskému domovu pomôžeme s výstavbou altánku, na ktorý im chýbali finančné prostriedky. Altánok bude umiestnení v oddychovej zóne pri detskom domove v Seredi.

Tento web používa cookies a žiada vaše osobné údaje, aby zlepšili zážitok z prehliadania.