Občianske združenie Možnosť voľby je feministická mimovládna organizácia, ktorá od roku 2001 svojimi aktivitami prispieva k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej ľudia budú mať reálne „možnosti voľby“ a kde budú môcť žiť svoj život bez obmedzení určovaných rodovými stereotypmi.Zasadzujeme sa za dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a detí, odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a presadzovanie rodovej rovnosti.