ST Forwarding pomáha

Veronika Ďurinová

Martinko Kováčik

OZ Obec bez hraníc

OZ Vagus

Detský domov Sereď

Matej Pončák

Samko Sloboda

Ľudmilka Jambrichová