ST Forwarding pomáha

Osamelá mama

Základná škola

Mymamy o.z.

Nespi-Spiš o.z.

Veronika Ďurinová

Martinko Kováčik

OZ Obec bez hraníc

OZ Vagus

Detský domov Sereď

Matej Pončák

Samko Sloboda

Ľudmilka Jambrichová