Základná škola,Rokycany 46, okr . Prešov vznikla 1. 9. 2018 "na zelenej lúke". Je umiestnená v prenajatých priestoroch a navštevujú ju žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia z Rokycian. Má 0. - 4. ročník. V škole pracuje 7 učiteliek, z toho 3 prostredníctvom programu ´´Teach for Slovakia´´.