V mesiaci november máme na Slovensku dva sviatky. 1.11.2017 streda - tento sviatok nijak neovplyvní nakládky a vykládky zbernej služby17.11.2017 piatok - nakladať na Slovensku budeme vo štvrtok 16.11 s doručením v BE, NL najneskôr v utorok 21.11.Zásielky naložené v BE,NL 13-14.11. budeme vykladať ...