V mesiaci máj máme na Slovensku tieto sviatky: 1.5 a 8.5.

Nakladať sa bude exportne - 30.4 a 2.5 s doručením v BE,NL do 4.5. 

Nakladať sa bude exportne - 7.5. a 9.5. s doručením v BE, NL do 11.5.

Sviatky v Belgicku: 1.5 (utorok), 10.5(štvrtok), 21.5(pondelok)

1.5. - Import nakládky 30.4 s doručením do 4.5., nakládky od 2.5. s doručením pravdepodobne do 7.5. najneskôr.

10.5 - nakládky v BE 9.5 a 11.5 doručenie na SK 14.5.

21.5. - nakládky v BE 22.5 s doručením na SK do 25.5.

Sviatky v Holandsku: 10.5(štvrtok), 20.5, 21.5(pondelok)

10.5. - nakládky v NL 9.5 a 11.5 doručenie na SK 14.5.

21.5 - nakládky v NL 22.5. s doručením na SK do 25.5.