Slovensko

Na Slovensku je v auguste sviatok 29.8. Exporty, ktoré sa budú nakladať 28.8 sa budú vykladať v Belgicku a Holandsku najneskôr 1.9.
Exporty, ktoré sa budú nakladať 30.8, budú môcť byť vyložené až 4-5.9.

Belgicko, Holandsko

V Holandsku nie sú žiadne sviatky
V Belgicku je sviatok 15.8. Nakladať bude možné 14.8 s doručením do konca týždňa. V tento deň sa bude v Belgicku aj vykladať, čiže kapacita vozidiel je obmedzená. Opäť sa bude nakladať 16.8 s doručením pri celovozových zásielkach 18.8 a pri čiastočkách až 21-22.8.