Situácia v cestnej doprave na horúcej pôde Európskej únie je taká, že západoeurópske štáty si začali tvrdo chrániť domáce trhy a snažia sa znížiť kapacity nákladných vozidiel, ale aj autobusov z iných krajín. Špeciálne z tých, ktoré nepatria k pôvodným pilierom EÚ.
Ich nástrojom sa stali zákony o minimálnej mzde prikazujúce aj slovenským dopravcovom vyplácať zahraničné minimálne mzdy vodičom v týchto krajinách. Zatiaľ sa to týka Nemecka, Francúzska a Rakúska, ale novovzniknutá Cestná aliancia je dôkaz, že pribudne minimálne šesť štátov, ktoré budú vyžadovať v praxi nevyplniteľné formuláre, nejasné podmienky a administratívnu. Vybrali sa cestou legálneho zbavovania sa konkurencie.
Ak sú slovenskí dopravcovia v krajinách západnej Európy „škodná“ a tunajší predstavitelia im všetkými dostupnými spôsobmi znevýhodňujú podmienky, mala by tu byť určitá forma protiváhy, ideálne na domácom trhu. Pretože slovenský dopravca ani zďaleka nemá dominantné postavenie na cestách rodnej hrudy. A to je spôsobené viacerými faktormi, ktoré vytvárajú také podmienky, že ceny slovenských dopravcov len ťažko môžu konkurovať tým, ktoré dokážu ponúknuť napríklad ich severní kolegovia z Poľska alebo dopravcovia z tretích krajín.
V zahraničí je to neprípustné, všetko sa kontroluje už pri nakladaní tovaru a sankcie sú vo výške, aká dopravcov ešte dopredu odradí od zneužívania povolení. Skroťme dane A ako by sme teda mohli konkurovať poľským a treťoštátnym dopravcom? Je nevyhnutné odstrániť neprimerane vysoké náklady, ktoré trápia slovenských podnikateľov v doprave. V rámci Európy sú na tom takmer najhoršie. Vysoké daňovoodvodové zaťaženie s vysokou daňou z motorových vozidiel spôsobuje ich slabú konkurencieschopnosť, nielen celoplošne na európskom trhu, ale aj na vlastnom. Slovenská daň z motorových vozidiel je druhá najvyššia v Európe, preto treba čo najskôr zaviesť systém zliav pre ekologické vozidlá, ktoré by daň dokázali skrotiť. Nečudo, že aj veľké zahraničné výrobné spoločnosti podnikajúce na našom území využívajúc rôzne daňové úľavy od štátu uprednostnia zahraničné kamióny namiesto slovenských a podporia tak domáci ekonomický kolobeh.
Je skutočne veľa problémov, ktoré bránia v rozvoji slovenským dopravcom a ich konkurencieschopnosti. Ak teda je súčasným európskym trendom ochrana domácich spoločností, tak je dôležité aj u nás postupne začať aspoň s krokmi, ktoré slovenských dopravcov na domácom trhu aspoň vytiahnu z „nevýhody“.

Zdroj: Hospodárske noviny