Od 1.1.2017 sa snižuje osem sadzieb mýta pre nákladné autá nad 12ton za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest a tiež ciest I.triedy a to o 0,001 eura v emisných triedach EURO 0- II a EURO III, IV. Takéto zníženie mýta spôsobí pokles výnosov pre NDS vo výške 300 000eur. Pokles je však už zohľadnený v rozpočte na rok 2017 zdroj: TASR