Vodiči cestujúci naprieč Európou možno nebudú musieť kupovaťdiaľničné známky v každej krajine. Od roku 2019 by totiž mohla platiťdohoda, podľa ktorej sa zavedie spoločné mýto pre všetky osobné a nákladnéautá v únii. Diaľnice sú teraz spoplatnené formou mýta alebo diaľničnýchznámok. Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulcová sa v denníku Die Weltvyslovila za zavedenie jednotného systému. Podľa eurokomisárky Európa potrebujejednotný systém spoplatnenie diaľnic. Súčasné pravidlá sú prekážkou mobility navnútornom trhu. V súčasnosti sú na Slovensku elektronické diaľničné známkyohraničené časovou platnosťou, a teda počet prejazdených kilometrov nemávplyv na výšku poplatku pri osobnej doprave. Mýtny systém pre osobné ajnákladné automobily by podľa predbežných informácií mal fungovaťprostredníctvom predplatného alebo mesačných faktúr. Výťažok by sa následnerozdelil medzi krajiny, ktoré sa do systému zapoja. Violeta Bulcová dúfa, že doroku 2030 môže jednotný európsky systém fungovať.
Zdroj: Pravda/28.3.2017