Export, import počas sviatkov v decembri a začiatok nového roka.

posledný odchod SK - BNL - 15/12/2017
posledný odchod BNL - SK - 19/12/2017
prvý odchod SK - BNL - 02/01/2018
prvý odchod BNL - SK - 04/01/2018